Missie en visie

Missie

Wij staan voor een integrale benadering van de individuele patiënt met een procesgerichte werkwijze, er is een wisselwerking tussen lichaam, ziel en geest. De mens is een wezen dat in ontwikkeling is en blijft. Door sociale, psychische en lichamelijke tegenslagen kan iemand zich ontwikkelen, mits diegene er actief mee bezig is. Door deze tegenslagen of ziekte is soms de sturing over het eigen leven verloren. Cliënten zijn gelijkwaardige medemensen met unieke behoeftes.

Doelgroep

We behandelen mensen met stemmingsproblematiek, angststoornissen, trauma-gerelateerde problematiek.

Hoe doen we dat?

Met respect voor eigenheid van mensen en vanuit gelijkwaardigheid, werken we naar optimaal welzijn en welbevinden. We verlenen onze zorg in een wereld in ontwikkeling en we zijn als mensen ook in ontwikkeling waarbij weerstand een kans biedt tot ontwikkeling waarna onze (veer)kracht kan toenemen.  De behandelrelatie is hierbij een belangrijk werktuig. Veiligheid, respect en begrip zijn essentiële voorwaarden.

We gaan uit van de veerkracht van de mens. De regulering van het zenuwstelsel is van belang voor het welzijn . Als iemand beter gereguleerd is heeft hij toegang tot het zelf genezend en zelfregulerend vermogen.

Integratieve psychotherapie, waarbij bottum up als top down benaderingen gecombineerd worden afhankelijk van de cliënt met de volgende behandelingen: cgt en emdr, net, cft, somatische psychotherapie meer acceptatie en bewustzijn  Mbv mindfulness, compassion focused therapy.

Om effectieve zorg te bieden baseren we ons ook op wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Waarden

Onze wortels liggen in de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunde, die ons inspireert om met een andere blik te kijken naar gezondheid, zingeving, spiritualiteit, duurzaamheid, gemeenschapszin, zingeving, leefstijl en contact met de natuur.

Onze belangrijkste waarden zijn autonomie, respect en zorg voor patiënt en medewerkers.